„BON NA INNOWACJE – WSPARCIE LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ”

CAMY Bogdan Kasperski realizuje bon na innowacje w ramach projektu „BON NA INNOWACJE – WSPARCIE LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Głównym celem realizacji bonu jest opracowanie prototypu nowego produktu: geokopuły z regulowanym środowiskiem termiczno-akustyczno-świetlno-wilgotnościowym. Cele szczegółowe to opracowanie dokumentacji technicznej produktu, wykonanie prototypu i przeprowadzenie badań prototypu w zakresie temperatury, akustyki, parametrów świetlnych i wilgotnościowych. Główny efekt realizacji stanowi opracowanie Prototypu geokopuły z regulowanym środowiskiem termiczno-akustyczno-świetlno-wilgotnościowym wraz z dokumentacją pozwalającą na powtarzalne wytwarzanie rozwiązania. Wartość przedsięwzięcia wynosi 117 000 zł, z czego 99 450 zł stanowi wkład Funduszy Europejskich.